Odznaky s erby měst a obcí

H E R A L D I K A

Poslední aktualizace: 18.3.2024 (Zpravodaj c.75)

** Erby českých a slovenských měst a obcí na odznacích**

Sbíráním odznaků s erby měst se zabývám s přestávkami od roku 1968. Zaměřuji se zejména na erby českých a slovenských měst a obcí, ostatní zahraniční jen okrajově. Z každého města (obce) zařazuji do sbírky pouze jeden odznak, a to podle možnosti ten heraldicky nejsprávnější. Počet takto získaných erbů dosáhl v únoru 2024 již 2142 Odznaky české ve sbírce jsou řazeny podle územního členění státu, t.j podle krajů a územních okresů, a dále pak v každém okrese nejprve města (abecedně - i zrušená), potom městečka (městyse) a obce (rovněž abecedně).Zvlášť jsou obce, které ztratily samostatnost Viz sekce SBÍRKA/Ukázky Česko. Odznaky slovenské jsou řazeny abecedně. Na mých stránkách tedy najdete : vývoj a stav sbírky s ofocenými platy odznaků, seznam českých a slovenských měst,jejichž odznak s erbem mi dosud chybí, odznaky k případné výměně či prodeji,odkazy na stránky s podobným zaměřením. Součástí www.stránky je též úplný seznam měst v ČR naposledy aktualizován ke konci roku 2008(více v odkaze Seznam...,kde je dále odkaz na seznam potenciálních žadatelů) se základními údaji o městském statutu a erby některých z nich,stránka s erby všech slovenských měst a nově též malá sbírka rodových erbů na odznacích.
Rovněž je zařazena stránka s čerstvými informacemi o nově vydaných odznacích s erby českých měst a obcí,které formou Zpravodajů vydává kolektiv sběratelů.
V odkazech upozorňuji m.j.na Registr komunálních symbolů parlamentu České republiky.

WebZdarma.cz